REFERENCE

Rodinné konstalace pod taktovkou Ripsi - jednoduše setkání krásných, vědomých, pozitivních a inspirativních lidí. A i když u rodinných konstalací většinou fyzicky nemáme svoji rodinu, já tam "rodinu" cítila. Lidi, které jsem neznala, byli najednou vším - tou pravdou, tím, co člověk v životě chce. Lásku, pravdu, pochopení, porozumnění. A když toto objevíte, nechcete už "méně". Dovolme si chtít víc, dovolme si žít život tak, jak si přejeme a zasloužíme. Tyhle pocity, které ve mě setkání zanechalo, stále zní v celé mojí duši a za to patří veliké DÍKY těm, kteří se rozhodli setkání uskutečnit. Lidé s otevřenou náručí a srdcem - tak, jak to máme všichni, jen jsme na to třeba už zapomněli a právě s těmito lidmi se na to rozpomínáme a poznáváme sami sebe. A jakmile poznáme sami sebe, můžeme se i milovat. A když milujeme sami sebe, milujeme i všechny a všechno kolem nás - to je naší podstatou, naší skutečnou pravdou. Děkuji ze srdce všem ještě jednou a těším se na další setkání.

KLÁRA

Konstelace s Ripsi jsou místem, kde si můžete dovolit v bezpečném prostoru začarovat. Do větší hloubky nahlédnout svůj životní příběh, propojit se se sebou samými, s tím, co se ve vás a kolem vás děje. Propojit se i s ostatními zúčastněnými a nechat na sebe působit i příběhy jejich skrze zrcadlení. Konkrétně mi pomohly naučit se povolat si k sobě do života velikou důvěru, se kterou cítím propojení dnes a denně.

KRISTÝNA

Na konstelacích jsem byla poprvé a i když jsem zhruba věděla, o co se jedná, stejně jsem vlastně nevěděla, co čeho jdu. Byl to pro mě neuvěřitelný zážitek, neboť právě díky konstelacích jsem na vlastní oči viděla vše, co se uvnitř mě odehrává, jako např. vnitřní konflikt, skutečné emoce, které jsem díky nahromaděným vlastním úhlům pohledu nedokázala jasně rozlišit apod. Moje konstelace byla zaměřená na můj postoj k sobě samé, tudíž šla do zdroje všeho, čili do mého vztahu k rodičům. Byla jsem až v šoku z toho, že lidé, kteří o mě nic nevědí a ani neznají mé příbuzné, zcela dokonale kopírovali jejich chování a charaktery. Po konstelaci jsem měla celý týden averzi na svého otce, ale najednou se to zlomilo a mám ke svým rodičům neuvěřitelně čistý vztah. Hledám v nich bezpečí, oporu a dokonce si k nim chodím pro radu, což dříve zkrátka neexistovalo. Díky konstelacím jsem si uzdravila záležitosti, které mě po dlouhá léta trápily. Jestli můžu ostatním poradit, určitě doporučuji konstelace vyzkoušet a rovnou pod vedením Ripsi, neboť s jejím vedením celého setkání jsem byla naprosto spokojená.

KATKA

Na konstelacích u Ripsi jsem byla dvakrát. Poprvé jsem pracovala s tematikou ženství (kdy jsem byla v roli středobodu a držákem po všech stránkách celé rodiny a obávala se pustit mužskou energii do svého života, ustoupit z mužské energie a vejít do své ženské podstaty, pustit veškerou tu tíhu). Při druhých jsem řešila hojnost ve všech oblastech svého života. Už jsem věděla do čeho jdu a těšila jsem se. Pod záštitou Ripsi jsem měla v celém procesu důvěru. Bravurně je vede a ví, co, kdy přesně má být řečeno, apod., aby se situace uzdravila, očistila. Což je dle mého názoru velmi důležité a mít ke všemu takovéto vyšší vedení, které má. Spojením s genovými klíči dostávají konstelace jiný rozměr, a tím se léčení prohlubuje. Děkuji, že jsem se s důvěrou a pokorou odevzdala těmto setkáním a uzdravila své problémy, které jsem si nesla z rodu. Nyní vstupuji plně do svého života v lehkosti, v radosti a splněných přání, snů a tužeb. Neboť díky poslední konstelaci jsem již vstoupila do pole hojnosti 

ZDENKA