top of page

O rodinných konstelacích

Co jsou to rodinné a systemické konstelace, k čemu slouží a jak můžou pomoc přímo vám.


Konstelace jsou psychoterapeutickou metodou, která názorně ukazuje na systém vztahů a vazeb, kterých si nejsme častokrát vědomi. Jejich zakladatelem je německý psychoterapeut Bert Hellinger a tato metoda je nadále v Německu velmi oblíbená mezi odbornou veřejností psychoterapeutů, psychiatrů i nadšenců seberozvoje. Rodinné konstelace jsou zaměřené na řešení problémů v rodině, v systemických konstelacích se nahlíží na témata jako práce, příroda, globální otázky, atd.


Jak konstelace u mě probíhají


Na začátku konstelací popíšete téma, se kterým přicházíte. Problém, který vás tíží a sami si s ním nevíte rady. Potom si ze zúčastněných (konstelace jsou skupinovou terapií) vyberete zástupce za jednotlivé členy domácnosti, širší rodiny, pracovního kolektivu atd. podle toho, jak se spolu domluvíme. Postavíte je v prostoru na místo, kam vám přijde, že patří. Vytvoří se tím prostorový model. Poté si sednete a spolu zkoumáme vnitřní dynamiku vztahů, ve kterých žijete a které vás ovlivňují. Vybrané postavy se pohybují podle své potřeby, (ne)komunikují spolu, projevují různě silné emoce, byť se vidí poprvé v životě. A až překvapivě přesně před vámi dokážou odehrát situaci, která vás trápí.

 • Vy si vyberete zástupce za jednotlivé role

 • Postavíte si je v prostoru podle svého pocitu

 • Zástupci v rolích se mohou pohybovat a mluvit podle své potřeby

Pozorování a dotazováním získáváme od zástupců mnoho informací o tom, kdo se jak cítí a proč. Vidíme vnitřní dynamiku vztahů a procesy, které se podvědomě v postavené systému odehrávají. Dochází k vyjasňování nevyříkaných problémů, pocitů a zážitků. Léčí se klient i celý jeho systém tím, když každý zástupce najde svou novou pozici a roli v rámci prostorového modelu.


Důležitost hraní v zástupných rolích


Co máte dělat, když stojíte v zástupné roli?

Buďte přirození, co vás napadne, to udělejte nebo řekněte. Chovejte se podle svých potřeb, samozřejmě bez násilných výpadů vůči ostatním zúčastněným.


Co se to s vámi děje? Proč vás to k někomu táhne, od jiného odpuzuje? Jak je možné, že se najednou chováte jinak nebo cítíte k cizím lidem různé emoce odlišné intenzity?

Akademická obec hledá cesty, jak racionálně vysvětlit, jak konstelace fungují. V tu chvíli není důležité proč, ale co. Konstelace jsou fascinující metodou i tím, že jim málokdo rozumí a dokáže popsat, jak je možné, že tak přesně vystihují realitu. Ale platí, že fungují, ukazují, uvolňují a léčí.


Ze zkušenosti vím, že kolikrát má větší účinek na léčení našeho nitra, když stojíme v zástupných rolích. Tím, že víme, že jenom "hrajeme" roli někoho jiného, dokážeme si lépe přiznat a zviditelnit problémy, se kterými se sami potýkáme. I lépe uvolníme emoce, které cítíme a máme v sobě nahromaděné, jen si neumíme dovolit je projevit.


Ne náhodou stojíme v té které roli. Naše vnitřní nastavení je velmi podobné tomu, za koho v postaveném modelu stojíme. Pokud stojíme v roli neživých věcí nebo vlastností, můžeme svou pozornost zaměřit na svůj vztah k těmto atributům.


Pro koho jsou konstelace vhodné?


Pro každého, koho zaujaly. Nemusíte se hned otevírat a sdílet své problémy. Stačí si vyzkoušet, jak to funguje. Můžete přijít sami, nemusíte s sebou brát partnera nebo dítě, kolikrát je to opravdu lepší. Byť je přítomnost malých dětí, které ještě mámu u sebe potřebují, vítaná. Každopádně pokud máte starší dítě a chcete řešit jejich zdravotní nebo psychické problémy (včetně závislostí), máte partnerské neshody, je lepší přijít sám/sama. Byť i přítomnost párů je v pořádku, jen pokud to tak cítíte oba.


Co dokážete pomocí konstelací uvidět, pochopit a vyléčit?

 • Dostanete odpověď na otázku Proč se mi to děje?!

 • Proč si přitahujete do svého života podobný typ partnerů/ek

 • Proč se vám opakují podobné situace a pocity (konflikty, pocit nepřijetí, odmítnutí atd.)

 • Proč se vám děje to stejné, co vašim rodičům, prarodičům a starším generacím

 • Proč se necítíte dobře/nejistě v roli matky, otce...

 • Proč máte pocit, že nežijete svůj život

 • Proč se necítíte v životě šťastní

 • Jak najít smysl svého života, objevit svůj potenciál a jak je dál rozvíjet

 • Jak zlepšit vztahy (s partnerem/kou, dětmi, rodiči, v práci, se sousedy,...)

 • Příčinu svých zdravotních i mentálních problémů

 • Svůj vztah k penězům a vztah finanční hojnosti k vám

 • Nastavení a fungování mužsko-ženskou energii v sobě

 • Příčinu zdravotních potíží svých dětí

 • Své závislosti (jídlo, kouření, alkohol, drogy včetně závislosti na lidech) a jejich kořeny

 • Svou roli v rámci své biologické rodiny, mezi vám neznámými sourozenci a dalšími členy rodiny

 • Váš vztah k sebelásce, sebedůvěře, sebeúctě, pokoře, zodpovědnosti...


Na konstelacích se dá řešit jakékoliv konkrétní nebo abstraktní téma, emoce nebo reálné zážitky.


Žádný terapeut, poradce ani vědec se svými dotazníky, anamnestickými otázkami a měřením mozkové aktivity nedostane tolik cílených, různorodých a exaktních informací o tom, proč má pacient úzkosti, deprese nebo stavy psychotické zmatenosti, jako je to možné v konstelaci. Franz Ruppert

Ke změně vnitřního nastavení dochází nejenom v rámci naší konstelace a našeho systému, ale i v nás samotných. Přichází úlevy od potlačovaných emocí, ze změny situace, z pochopení a vědění, jak se to bude dál odvíjet.


Řešení minulosti, přítomnosti i budoucnosti


Díky rodinným i systemickým konstelacím dokážeme přepsat otisk limbického systému (ta část mozku, která má na starosti naše emoce). Pokud se tedy znovu ocitnete v situaci, která ve vás pokaždé vyvolá podobný pocit a ve které reagujete pokaždé stejně, už to ve vás vyvolá jiné a časem žádné silné/negativní emoce. Žijeme vzorce přesvědčení, ve kterých jsme vyrostli. Opakujeme to, co jsme viděli u rodičů a ono zase u svých rodičů...přes generace se předávají i nevědomé vzorce, zapomenuté situace a potlačené emoce se derou na světlo a žádají vyřešení.


Opakování rodových příběhů a vzorců chování


Rodinné konstelace ukazují, jak zásadně důležité jsou faktory jako vazba na biologické rodiče, postavení v posloupnosti sourozenců a potlačení vzpomínek na osoby a události, které jsou rodinnou zátěží. Jak duševní vazby účinkují po celé generace. Olaf Jacobsen, Rodinné konstelace v psychoterapeutické praxi

Krásným příkladem je současný britský princ Harry, který si vzal rozvedenou Američanku. Opakuje stejný příklad svého prastrýce Eduarda VIII. Ten se vzdal britské královské koruny kvůli tomu, aby si mohl vzít rozvedenou Američanku. Eduard VIII žil stranou své rodiny, což se nyní děje i Harrymu. Podobné příběhy vidíme v našich vlastních rodinách. Dokonce i ve firmách, ve kterých pracujeme, se často opakují podobné situace. V historii lidstva, v dějinách jednotlivých národů a států. Žijeme v koloběhu podobných situací, dokud je nezměníme už tím, že je zříme. A pomocí konstelací můžeme názorně vidět i ty vztahy a faktory, které jsou pouhým okem neviditelné. Pak je dokážeme i změnit.


Termíny konstelací zveřejňuji na webu www.letacek.cz.

Comentarii


bottom of page