top of page

Odpuštění

Zlost, hněv, pocit viny, ponížení, bezmoc, nenávist, křivda, touha po pomstě, bolest, smutek, nepřejícnost…tyto a další negativní emoce, které si pojíme s tím, co se nám kdy stalo, neubližují nikomu jinému než nám samotným. Naše nitro je hnisu a působí na nás tak, jako kdybychom pili pravidelně otrávenou vodu. Je to zdraví (fyzickému i psychickému) škodlivé.


Vracíte se průběžně do toho, co se stalo a znovu prožíváte všechny ty hrozné emoce, které jste cítili? Ovlivňují ty události a emoce to, co žijete teď, partnerský vztah nebo vztahy s kolegy? Jenže jak můžete „tomu hajzlovi nebo té krávě“ odpustit? Jak máte zapomenout na to všechno, co vám udělal/a? A jde vůbec na něco takového zapomenout? Ať je ten zážitek silný nebo míň intenzivní, dobrá zpráva je, že se se vzpomínkami a emocemi dá pracovat a měnit je!


Často běží éterem, jak je důležité odpuštění. Už jsi ji/mu odpustil/a? Osobně si myslím, že ve chvíli, kdy se snažíme sami sobě nebo někomu jinému odpustit, dostáváme se do roviny, ze které se to dělat dost dobře nedá. Protože se stavíme do role soudce, který rozhoduje o tom, jestli si to ten druhý zaslouží nebo jestli jsme se už dost natrápili a je čas už to teda pustit. A kde je soudce, tam je i viník a oběť. A z tohoto bludného kroku není snadné se mentálně dostat. Proto doporučuji neodpouštět sobě nebo jiným. Co ale je za mě důležité je od-puštění, vy-puštění svých emocí.


S emocemi se dá dobře pracovat a je to to jediné, co nám zbývá, nechceme-li už, abychom se v nich topili a žili přítomnost tak, jako by se opakovala minulost. Protože nežijeme tím, co se děje, ale tím, jak si emočně vykládáme to, co se nám děje. Emoce stojí na začátku, v průběhu i na konci toho, co žijeme. Můžeme si vědomě vybrat, jak se chceme cítit! Já vím, snadno se to řekne a hůř dělá. Ale existuje mnoho technik a metod, jak si od svých emocí ulevit a přestat si neustále oživovat to, co se stalo. Zmíním ty, které mám ozkoušené a které mám ráda: 1) EFT, 2) kineziologie one brain, 3) konstelace.


Často máme snahu na základě své nespokojenosti měnit své okolí. Ale stejně, jako nemůžeme změnit minulost, nemůžeme měnit nikoho jiného, než sami sebe a své emoce.


Na youtube kanálu Mindful sdílíme videa s různými zkušenostmi, konkrétní rady a tipy na techniky a metody, které nám pomáhají spracovávat své emoce. Poslechněte si nás.

Comments


bottom of page