top of page

Finanční hojnost a přijetí svých rodičů a předků

Téma finanční hojnosti se řeší v poslední době opravdu intenzivně. Přednášky a kurzy na toto téma jsou ale často zaměřené na přesvědčení o penězích, které jsme slyšeli v dětství a na to, v jakém prostředí jsme vyrůstali. Nicméně někdy je potřeba jít hlouběji a řešit i svá nevědomá nastavení. Uvedu konkrétní příklad z konstelací.

Peníze jsou energie, potřebují plynout. Získáte je a pošlete je dál. Energie hojnosti plyne. Pokud jsme však v nějakém odmítnutí, nepřijetí, vytváříme blok. Tím energie nemůže pokračovat ve svém proudu. Jako když doprostřed řeky postavíme zátarasu. Voda stojí nebo teče jinam, ale ne ve svém korytu a nedostanete se tam, kam je potřeba.


O tom, jak funguje a co vše způsobuje program odmítnutí v našem nastavení, si můžete přečíst v samostatném článku.


Nepřijetí od rodičů a opětovné nepřijímání rodičů


Zadání konstelace: "Chtěl bych řešit své finance, které se týkají odkázaného dědictví. Mám problém je přijmout, protože cítím, že jsou s podmínkou. Ve smyslu: “dám ti ty peníze a pozemky, ale musíš s nimi udělat to, co chci já”. A to se mi nelíbí, takto já to nechci. Zároveň už řeším nedostatek peněz a odkázané peníze by se mi hodily na pokrytí dluhů. Můj otec (a celá rodina) peníze má a snaží se mou skrze nich manipulovat."

Do zástupných rolí jsme postavili klienta, jeho rodiče, dědictví z obou stran a peníze. Ukázalo se, ze klient má problematicky vztah se svým otcem, se kterým nemá dobrý vztah ani jeho žena, klientova matka. Rodiče jsou zároveň ve vzájemném vztahu viny a oběti. Otec je vnímán jako pedant a diktátor, který drtí svou ženu. Ta mu vše vyčítá, ale změny u sebe ani ve vztahu nedělá. On vše (ze svého úhlu pohledu) dělá pro rodinu, aby ji finančně zabezpečil a oni jsou mu takto nevděční a pořád si jen stěžují. Mnoho nevyříkaného ve vztahu rodičů...


To, co je mezi námi rodiči, se tebe, naše dítě, netýká


Klient stojí energeticky mezi nimi a je na straně matky. Ale dítě nepatří mezi rodiče a není jeho rolí, aby si jako soudce vybíral, komu fandí a koho odsoudí. Tím se pak dostává do stejných vzorců vina - oběť - soudce. To, co je mezi rodiči, není jeho zodpovědností. Rodiče si musí své problémy vyřešit sami mezi sebou a nezatahovat do svého konfliktu děti. Upravili jsme klientovo postavení v rámci rodiny, ulevilo se mu.


Dále jsme se podívali na klientův vztah k dědictví ze strany otce i matky. Dědictvím bylo myšleno vše, nejenom peníze, ale i vlastnosti, minulé události, vzorce přesvědčení a chování předků z obou stran. A protože klient soudil své rodiče, měl k nim výhrady a nepřijímal je se vším všudy takoví, jací jsou, nepřijímal ani dědictví. Přinášelo to s sebou totiž tajemství a mnoho stínů, byť i velkou finanční hojnost. Klient měl strach, že spolu s přijetím dědictví se také stane takovým jako jeho rodiče. Přičemž on nechtěl být jako oni a žít stejný život. A jakmile byl v odporu, postavil si pomyslnou zeď a energie hojnosti k němu neplynula plným proudem.


Nepřijímání svých předků vytváří energetický blok


Odmítání svých rodičů zároveň znamená odmítání sebe sama. Odmítání odkazu (dědictví) svých předků vede k oslabení člověka, protože za sebou necítí podporu svého rodu, nemá se o co opřít a má pocit, ze je tady na to všechno sám.


V konstelaci se podařilo, aby si klientova matka stoupla do své síly a přestala být obětí. Přineslo to velkou úlevu všem. Klient se pak mohl postavit do vlastní síly a opřít se o ní. A také o energii předků ze strany otce. Přijal dědictví a během pár měsíců se mu výrazně zlepšila finanční situace. Vztah s rodiči, zejména k otci, dále vázne, ještě bude na něm potřeba zapracovat, ale to nebylo primární cíl této konstelace.


Další zkušenost z konstelací na téma hojnosti si můžete přečíst v samostatném článku.


  • Řešíte téma nedostatku peněz ve svém životě?

  • Chcete najít a vyřešit příčinu, proč v nedostatku žijete?

  • Cítíte rodovou zátěž, která vás táhne dolů a tíží?


Pokud chcete vyřešit více témat najednou a jít do hloubky, zvu vás na 3fázovou transformaci zaměřenou na byznys a peníze. Je to intenzivní den pro podnikatelky, kombinace více metod a přístupů, který vám pomůže vnést do podnikání více lehkosti, radosti a peněz. Půjdeme do podvědomí a do rodových vzorců, zapracujete na sobě jak na energetické rovině, tak i na té fyzické a emoční. Volá vás významný posun? Další informace k semináři jsou tady.


2 Comments


Je důležité si uvědomit, že finanční hojnost nenahrazuje emocionální podporu a přijetí. Vztah s našimi rodiči a předky je založen na emocionálních a rodinných vazbách, které jsou mnohem hlubší než pouze finanční aspekty.


Like
Replying to

Souhlasím. Mnohdy právě ten nedostatek přijetí (se) se v životě promítá právě jako finanční nedostatek.

Like
bottom of page