top of page

Jak pracovat s rodovou zátěží?

Rodová zátěž – slovní spojení, které jednoznačně zavání ezoterikou. Ale dnešní věda (epigenetika, neurověda a biochemie) ukazují, že se nejedná o nic racionálně neuchopitelného. Právě naopak, dá se to dost dobře a "normálním" způsobem vysvětlit. Tak co to tedy ta rodová zátěž je? Jak se s ní dá pracovat a uvolňovat ji, aby nás nezatěžovala, ale naopak jsme z ní mnoho vytěžili?


Na konci článku sdílím vlastní zkušenost s prací s rodovou zátěží spolu s cvičením, které můžete sami doma vyzkoušet. Nejprve si dáme ale trochu teorie.


Co je rodová zátěž?


Nejlepší přístup máme k našim rodičům a prarodičům. Vidíme, jak se chovají, mluví, co si myslí o světě, politice, výchově, penězích... Cítíme, jak se cítí oni – třeba když je doma dusno nebo něco nevyřčeného visí ve vzduchu. Cítíme vše už od doby, kdy jsme u mámy v bříšku. A nasáváme, učíme se jako houby to, co vidíme i nevidíme, co cítíme, co máme, dostáváme a taky nedostáváme. Učíme se být hodní, nezlobit, moc nejančit a neprojevovat se. Hodně pracovat a zasloužit se o peníze i o lásku. A toto jde generaci po generaci, neustále se předávají přesvědčení, vzorce myšlení a chování. Toto je rodová zátěž, která je velmi hmatatelná a dobře pochopitelná.


A tak – zprostředkovaně – umíme cítit, co prožívali naši předci po mnoho generací zpět. Nedostatek, strach o přežití, závislost (např. žen na mužích), nedůvěru (různé události v rodině jako tragické smrti, opuštění, odmítnutí,...). Spolu s emocemi se v našem mozku zachycují i přesvědčení třeba o tom, že

  • člověk se musí nadřít, aby měl hodně peněz

  • mužům/ženám se nedá věřit

  • život je těžký

  • je potřeba vše zkontrolovat, protože když si to člověk neudělá sám, tak to není udělané dost dobře.


Jak se rodová zátěž projevuje?


Jak se naše podvědomí, ve kterém se vše ukládá, projevuje při výběru partnera/ky si můžete přečíst v samostatném článku. Jak ovlivňuje naši hojnost?


A protože náš život si tvoříme sami na základě našich přesvědčení, zejména těch podvědomých, ke kterým běžně přístup nemáme, pokud se sebou aktivně nepracujeme, žijeme těžké životy bez lehkosti a radosti, utápíme se v depresích, dřeme pro každou korunu navíc nebo máme partnerství, která jsou velmi podobná tomu, co žili spolu naši rodiče (a to jsme přece nikdy nechtěli, tak jak je to možné?!).


Jak si předáváme rodovou zátěž po desítky generací?


Jednak výše popsaným. Druhak najdeme vysvětlení v naší DNA. Zkusím vám předat odborné informace pochopitelným způsobem tak, jak jsem jim sama porozuměla. Pokud chcete odbornější zdroje, doporučuji knihy biochemika a neurovědce Joe Dispenzy, biologa Bruce Liptona anebo Richarda Rudda. Pro poslech rozhovor na Youtube.


Většina naší DNA (přes 90 % ) se genetikům jeví jako prázdný prostor, který neslouží žádnému účelu. Proto si tato část DNA vysloužila pojmenování odpadní neboli zbytková DNA. Skutečný účel této části DNA je však zásadně nepochopen. Je to právě zbytková DNA, která uchovává celé kolektivní paměťové vzorce naší minulosti. Richard Rudd, Genové klíče: XVI

Je to právě epigenetika, která se v poslední době dostává do popředí, která zkoumá, co ovlivňuje naší DNA a geny. Protože platí, že vnější prostředí ovlivňuje naše vnitřní prostředí, tzn. v čem a jak žijeme, má vliv na to, jak se cítíme. A naše vnitřní prostředí dokážeme kontrolovat! Jedná se o emoce, myšlenky, práci, vztahy, stravu a životní styl, atd.


Kvůli vysoké citlivosti naší DNA se všechno v našem životě, počínaje jídlem, které jíme, až po lidi, se kterými žijeme, podílí na spoluvytváření našeho těla, a to prostřednictvím našeho postoje. Náš postoj určuje povahu elektromagnetických signálů, které zasáhnou DNA. Např. máte špatný den, vaše nálada bude vytvářet nízkofrekvenční proud a ten bude procházet vaším tělem. Vaše DNA na to zareaguje tak, že utlumí určité hormonální kanály v mozku. V důsledku toho se budete cítit smutně, depresivně nebo frustrovaně. Naopak pokud je člověk schopen přerušit řetězec negativních myšlenek a zasměje se sám sobě, vytvoří elektromagnetický proud vysoké frekvence, na který DNA zareaguje aktivací hormonů, díky nimž bude jeho den mnohem radostnější.

Jaké hormony ovlivňují pocity štěstí a radosti? Jak je aktivovat? Dozvíte se v online kurzu Umění štěstí. O tom, jak můžeme pracovat s našimi emocemi na té vědomé úrovni, se dozvíte v online kurzu Emoční inteligence.


Jaký je genetický důsledek toho, když zůstaneme v rutinních, důvěrně známých podmínkách – kdy vytváříme stejné emocionální reakce tím, že děláme stejné věci, myslíme stejné myšlenky, vidíme stejné lidi a učíme se svůj život zpaměti, jako by šlo o nějaký prediktabilní vzorec? Míříme k nechtěnému genetickému osudu, jsme uzavřeni ve stejných schématech jako generace před námi, které se potýkaly se stejnými nebo podobnými situacemi. A pokud pouze znovu prožíváme naše emocionální vzpomínky na minulost, pak míříme ke konci, který lze předvídat – naše tělo začne vytvářet stejné genetické podmínky, které znaly už předchozí generace. Joe Dispenza, Zbavte se zlozvyku být sami sebou: 89


Rodová zátěž předávaná formou genetické nemoci


Jak píše Dispenza, mnoho desítek let vědci prohlašovali, že naše geny jsou zodpovědné za většinu našich nemocí. Toto přesvědčení drželo lidi v přesvědčení, že nemoc se jim jen tak sama stala a oni sami za to nejsou zodpovědní. Opak je ale pravdou.


Před několika desetiletími, vědecká obec neformálně zmínila, že se mýlila, a oznámila, že hlavním kauzativním faktorem pro vznik nemoci je prostředí, protože aktivuje či deaktivuje určité geny. Dnes víme, že méně než 5 % dnešních nemocí je způsobeno poruchou jednoho genu, zatímco 95 % všech onemocnění souvisí s volbou životního stylu, chronickým stresem a toxickými faktory v prostředí. Dispenza, Zbavte se zlozvyku být sami sebou: 85

Tento fakt vysvětluje i nemoci malých dětí. A tím se nesnažím kohokoliv obviňovat. Jen ukazuji možnou cestu, jak se dají řešit nemoci nás samotných i našich dětí – změnou našeho vnitřního nastavení, které vede ke krokům změny prostředí, ve kterém a jak žijeme. Dotýkáme se tak psychosomatiky, která vysvětluje, že za každou nemocí stojí naše emoce. Potlačené, podvědomé, neřešené... Podle epigenetiky jsme schopní "vypnout" geny v naší DNA, které způsobují zděděné nemoce. Naše geny jsou totiž stejně proměnlivé jako mozek.Epigenetika a její výsledky ukazují, že můžeme aktivovat nebo deaktivovat naši vlastní genovou činnost a modifikovat náš genetický osud. Joe Dispenza, Zbavte se zlozvyku být sami sebou

A můžeme věřit doktorům, že je něco nevyléčitelné, anebo hledat cesty, jak změny a uzdravení dosáhnout.

Ve skutečnosti se geny nezapínají ani nevypínají, jsou aktivovány chemickými signály. Pouhou změnou našich myšlenek, pocitů, emocionálních reakcí a chování (např. zdravý životní styl) vysíláme k našim buňkám nové signály a tyto buňky vyjádří nové proteiny, aniž by změnily genetický blueprint. Tedy zatímco kód DNA zůstává stejný, jakmile je buňka aktivována novým způsobem, novou informací, může vytvářet tisíce variací stejného genu. Můžeme našim genům signalizovat, aby přepsaly naši budoucnost. Joe Dispenza, Zbavte se zlozvyku být sami sebou

Pokud se nemění to, co žijeme a způsob, jakým to, co se nám děje, emočně prožíváme, nemění se ani chemické signály směřující ke genům. Tudíž se pořád opakuje stejná rodová zátěž, nyní ve formě nemoci.Jak s tím pracovat?

Určitě vás celou dobu zajímá, jak se dá měnit genový kód a jak uvolnit rodovou zátěž, že? Technik, které umožňují uvolnit emoce a měnit naše nitro, je mnoho. Já miluji konstelační vizualizace, kineziologii, emoční kód, kraniosakrální terapii, SRT a rodinné konstelace. Konstelacemi sama provádím a díky darům, které se mi postupně otevírají právě díky práci s předky, vidím, s kým (kolikátá generace a která rodinná větev) souvisí problém, který člověk řeší.


Rodinné konstelace nám umožňují na vlastní oči vidět a pochopit, co, od koho a proč jsme převzali a žijeme to. A také umožňují změnit to, v čem žijeme a co nám už nevyhovuje. Pochopit své předky, naši společnou duši, vzdát jim úctu, poděkovat a požádat o požehnání, abychom náš život mohli žít jinak.

Nezapomeňte, že uvolněné místo je potřeba nahradit novým vzorcem a návykem! Proto jsme vytvořili Mindful life – portál s online seberozvojovými kurzy, kde se naučíte přemýšlet a fungovat jinak, najdete si nové vzory partnerství, sexuality, rodičovství nebo tvorby domova.


Pokud vás trápí něco konkrétního a chcete to zkusit vyřešit sami, mám pro vás krátké cvičení. Udělejte si čas a prostor pro sebe, aby vás nikdo chvíli nerušil. Zapalte si svíčku, nakapejte si do aroma lampy vůni, kterou máte rádi, pusťte si klidnou hudbu a jdeme na to :)


Setkání s předky – cvičení


Představte si, že se nacházíte na krásném místě, kde se cítíte bezpečně. Udělejte si tam hezké posezení, zapalte oheň, soustřeďte se na sebe a na to, co řešíte. Co vás trápí? Jaké máte potíže? A pak řekněte (můžete i nahlas) "prosím, přijď". Kdo z rodiny k vám přišel? Jak vypadá? Jak se cítí? Co říká? Chcete říct něco vy jí/jemu?


Protože s tím, co řešíte, souvisí. Můžete si popovídat, svěřit se, říct si o radu. Můžete požádat o podporu, abyste byli schopní svůj život žít jinak, podle vašich potřeb. Vyslovte věty jako: "děkuji ti", "máš mou úctu", "žádám tě o podporu a požehnání". Pokud vás to pustí, skloňte se před ní/ním. Projevte soucit, i když nerozumíte a nesouhlasíte. Každý jednáme tak nejlépe, jak umíme a lépe v tu chvíli neumíme. I když vám ublížil/a, sám/a byl/a obětí ublížení. Nechte mezi vámi dít, cokoliv je pro vás bezpečné a v pořádku. Nedělejte nic na sílu. Můžete se k tomuto ohni vrátit víckrát a krůček po krůčku postupně uvolňovat to napětí, které mezi vámi je.


A proč to udělat? Protože z našeho rodu čerpáme naše dary a sílu. Sílu stát na vlastních nohách. Sílu objevit svůj potenciál a naplňovat náš vyšší záměr, se kterým jsme se narodili. Pokud si nevíte rady, Genové klíče jsou velmi nápomocné.


Mně samotné se podařilo během šamanského zasvěcení přijít do kontaktu se ženou z rodu o 30 generací zpět. Nejsilnější žena z rodu. Poté na mě vykoukla žena o 20. generací zpátky. Byl to pro mě intenzivní a hojivý zážitek. Postupně se probouzí mé šamanské dary a schopnosti, čím víc se svými předky pracuji. Čerpám ze svého rodu sílu, energii, inspiraci a podporu. Je to velká pomoc v mém životě.

V případě, že jsou vaše vztahy v rodině velmi poškozené, můžete se napojit na své silové zvíře a požádat ho o podporu. Jak se to dělá? Zavřete oči a v duchu (nebo i nahlas) požádejte, aby za vámi přišlo vaše silové zvíře, které teď potřebujete. Můžete říct, co momentálně řešíte a co potřebujete. Kdo k vám přišel? Požádejte ho o to, zda můžete čerpat jeho sílu, poděkujte a pokloňte se. Takto se během šamanské konstelace nebo rituálu dá "nahradit" rod za energii ze světa zvířat. Konkrétní sílu a možnosti jednotlivých zvířat si můžete dohledat ve skvělé knize Duše zvířat.


Zaujaly vás rodinné konstelace a chcete je vyzkoušet k uvolnění rodové zátěže, uzdravení, nastartování hojnosti, objevení smyslu svého života nebo dosažení emočního klidu a rovnováhy? Domluvte si se mnou individuální online terapii. Při práci propojuji více metod (včetně konstelačních a šamanských technik), kterými se dostaneme k jádru problému a uvolníme ho. Pracuji citlivě a s respektem, umím pomoct transformovat rodovou zátěž v dary a životní sílu.


コメント


bottom of page