Jaká je energie peněz?

Sdílím, co jsem pochopila, zažila, viděla, a slyšela na konstelacích na téma peněz. Jaké jsou? Proč k někomu přichází hned a bez problémů a k jinému odmítají přijít? Jak je to s dluhy? A co se dá dělat pro změnu našeho vztahu k nim a jejich vztahu k nám?


Peníze jsou velmi jemná energie


Mají rády hravost a přitahuje je akce – proto častěji v konstelacích jdou k mužům. Samozřejmě přichází i k ženám. Častěji k těm, které mají silnějšího vnitřního muže nebo vědomě pracují se svým mužským principem. Protože ženská energie je plynoucí, pečující, spokojená sama se sebou. Proto ani nemá potřebu řešit peníze, nemá pro ně využití. Mužská energie je ta, která je aktivní, organizovaná, systematická.

Peníze potřebuji využití, mít svůj cíl a účel (ve skříni se schovávat nechtějí).Do čeho chcete investovat a investujete peníze vy? Jaký pocit vám to přináší? Chcete si pomocí nich plnit své sny, vize, poslání?

Peníze chtějí uznání a také cítit, že je chcete a potřebujete (ideálně pro plnění svého vyššího záměru a ne na dosycení pocitu, že teď je na chvíli máte/vlastníte). Je jenom na nás, jak peníze vnímáme a co k nim vysíláme, oni reagují a buď přichází nebo ne. Když změníme to, co si o nich myslíme a jak se ohledně nich cítíme (je potřeba jít do hloubky podvědomí), změní se i jejich chování a postoj k nám.

 • Peníze jsou špinavé

 • Peníze kazí charakter

 • Kdo má peníze, ten je ukradl

 • Peníze nejsou duchovní a já jsem duchovní člověk, jsou pod mou úroveň

 • Peníze způsobí závist okolí

 • Peníze přináší starosti (co bych s nimi dělal/a, kdyby jich bylo hodně?)

Peníze si k sobě přitahujeme na základě svého nitra


Peníze nepřesvědčíme slovy, ale svou přitahující energií. Přitahování ale nemá být manipulace. Přitažlivost tvoří náš čistý záměr a vysílání přijetí ze srdce. Odmítání/nepřijetí/nepřijímání vytváří odpor a peníze k nám nechtějí přijít. Také vnímají, když po nich lačníme a chceme si je přivlastnit = nepřichází.


Peníze reflektují naši výchovu a celkové nastavení v rodinném systému. Pokud někde vznikla nerovnováha mezi dáváním a přijímáním (nejenom peněz), byl vyloučen člen rodiny, došlo k vraždě (i během války), zradě, velkému zranění, které druhého zásadně napořád poškodilo,…, pak máme v životě dluhy. Ať už jsou naše nebo někoho v našem nejbližším okolí a nás se to určitým způsobem dotýká. Dluh ukazuje na to, kde nejsem já nebo náš rodinný systém v rovnováze.


Přečtěte si, jak rodová zátěž ovlivňuje naši hojnost.


Příklad: Přesvědčení a rodové nastavení, ze muž vydělává peníze a zajišťuje rodinu. I kdyby se živil něčím, co ho nebaví, má hnací motor (své přesvědčeni) a tak k němu ty peníze jdou, protože tam není žádná pochyba, ani manipulace, prostě práce. A je schopný je hromadit, tvořit zásoby, protože má pro ně cíl, využití (zajištění rodiny). Na druhou stranu se takový muž často udře, nemá pak náladu, čas a energii na rodinu. Poctivě jede jen ve vydělávacím módu a další možnosti a své role vůbec nevidí/nezná. A zbytek jeho rodiny strádá emočně, protože s nimi netráví čas a nevyživuje rodinu nijak jinak než penězi = nerovnováha.

Peníze odhalují naše nejniternější přesvědčení a emoce


Peníze a náš vztah k nim odhalují naše nejniternější nastavení:

 • strach z nedostatku = strach o přežití (o život, ze smrti)

 • strach z odmítnutí (nepřijetí a vyloučení)

 • strach ze selhání.

Když si představíte pyramidu, toto je na jejím nejnižším patře. Pak navazují programy:

 • nízké sebevědomí (pocity nejsem dost dobrý/á nebo žárlivost),

 • pocit viny,

 • stud (za své pocity, potřeby a za to, jaká/ý jsem),

 • deprese (potlačení sebe sama ze strachu).

Následuje:

 • hněv,

 • obviňování (projektování svého pocity viny na ostatní),

 • závist,

 • smutek (pocit oběti)

 • zklamání (realita není taková, jakou bych chtěl/a),

 • bezmoc (něco nemůžu, protože jsem třeba máma nebo mám nějakou nemoc).

Nad tím je netrpělivost spolu s nespokojeností a opírá se o výše zmíněné základy. Na vrcholu se nachází apatie (odpojení od své životní tvořivé energie). Jedná se pouze o mé roztřídění emocí.


Jak ovlivňuje naše odmítání svých rodičů a předků naši hojnost?


Jak se dá měnit náš vztah k penězům?


 1. Vypište si na papír všechny pozitivní a negativní přesvědčení o penězích.

 2. Pak si napište zvlášť negativní emoce, které běžně zažíváte.

 3. Podtrhněte si ty pocity, ve kterých se objevuje nedostatek (např. nedostatek pozornosti od partnera/ky, necítíte se dost dobrá/ý, dost milovaná/ý, jste pořád hladoví,..). Princip nedostatku / nedosycení emocí a jejich vliv na finanční hojnost jsem vysvětlila v článku.

 4. Na těchto svých emocích můžete postupně pracovat, abyste se dosytili.

Meditace, vizualizace, rodinné konstelace, individuální terapie. Využijte jakýkoliv postup a obraťte se průvodce, který vás osloví a vaším podvědomým nastavením a emocemi provede a umožní vám změnit své nitro.