top of page

Odkud může pramenit nedostatek finanční hojnosti?

Proč k nám neproudí víc peněz? Čím si je nepřitahujeme? Ukážu to na jednom z příkladů. Odpovídám na otázku na téma zrcadlení a hojnosti.


Dotaz: "Pravidelně ke mně chodí kamarád na návštěvu. Přijde ale vždy v čase oběda. Mám pocit, že tak zneužívá mé peníze. Když mu nedám najíst, co tím vesmíru zrcadlím? Že mu nedopřávám anebo si vážím sama sebe? Obírám se o hojnost tím, že mu jídlo nenabídnu? Vždyť si oběd může koupit nebo uvařit sám."

Nejde o situace samotnou, co uděláme anebo ne. Jde o to, jak se u toho cítíme.


Paní: "Nejde o to, že bych mu nechtěla jídlo dát, ale cítím se přitom využívaná. Ale neumím říkat ne a když to udělám, mám pak z toho výčitky. Raději mu proto dám najíst, abych jím nebyla odmítnutá."

Jen letmo zdůrazním pár věcí k zamyšlení:

  • Co znamená zneužívat peníze?

  • Moje peníze = přivlastňování peněz, pak se člověk cítí dotčeně, protože si to bere osobně. Přičemž ani nejde o peníze, ale o to nakoupit, uvařit, uklidit (svou práci resp. přidanou hodnotu okolo toho nevidí)

  • Vytvořil se návyk, že paní dává a nedostává pak zpět – umí přijímat?

  • Pokud neumíte říct NE, jak jste na tom s vlastními hranicemi?

Moje odpověď: Zaměřila bych se na to, že se cítíte využívaná a máte výčitky z odmítnutí. To jsou vodítka k řešení nedostatku hojnosti. Kdy jste se takhle v dětství a ve vztahu ke komu cítila využívaná? A od koho jste pak slyšela výčitky?


Pokud nabízíte jídlo z jiného popudu než potřeby bezpodmínečného dávání, pak spolu s “darem" = jídlem vytváříte požadavek, abyste dostala něco na oplátku zpátky.

A tvoříte tím v sobě i ve druhém pocit závazku a v konečném důsledku pocit viny (co když neumí dávat?).

A tak vztah není rovnovážný, ale je v něm nerovnováha nejen dávání a přijímání, ale i boj o moc (nedám mu, abych ho poučila nebo potrestala).

Když dáváme a ostatní přijímají, máme pocit, že tak přijímají nás a mají nás rádi

Když dáváte proto, abyste nasytila svůj nedostatek pocitu milovanosti. A v tom cítíte ten nedostatek – necítíte se milovaná, protože nedostáváte, necítíte se přijímaná taková, jaká jste, ale pro to, co děláte.

A pocit nedostatku jedné emoce (nejsem milovaná a dost dobrá) se umí realizovat jako nedostatek finanční hojnosti. Protože do okolí vysíláte ten nedostatek jako takový a on se vám zhmotňuje ve finanční rovině.

Je v pořádku nedávat, když tím překračujete své hranice.


Je v pořádku odmítnout dávat víc, než chcete a je vám příjemné.


Je v pořádku o svých pocitech s tím daným člověkem mluvit.


Je v pořádku přijímat.


Další články o hojnosti:


Řešíte téma nedostatku peněz ve svém životě?

Chcete najít a vyřešit příčinu, proč v nedostatku žijete?


Pokud chcete vyřešit více témat najednou a jít do hloubky, zvu vás na 3fázovou transformaci zaměřenou na byznys a peníze. Je to intenzivní den pro podnikatelky, kombinace více metod a přístupů, který vám pomůže vnést do podnikání více lehkosti, radosti a peněz. Půjdeme do podvědomí a do rodových vzorců, zapracujete na sobě jak na energetické rovině, tak i na té fyzické a emoční. Volá vás významný posun? Další informace k semináři jsou tady.Comments


bottom of page